Now showing items 1-6 of 6

 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Polášková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku a jednotlivé formy jeho financování. V praktické části bude ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Košian, Filip
  Bakalárska práca sa zameria na hodnotenie riadenia pohľadávok z obchodných vzťahoch, vo vybranej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych metód a prístupov, sa v prvom rade snažím predchádzať samotnému vzniku pohľadávok po ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Sobotová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek v obchodní korporaci a to především těmi pohledávkami, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jakými lze těmto problémům předcházet či jak je ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Belžíková, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku. Cílem bude zhodnotit finanční situaci firmy ABC, s. r. o., porovnat vybrané varianty financování dlouhodobého majetku a následně ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Volšanová, Jindřiška
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování pořízení dlouhodobého majetku v podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku, která slouží k rozhodnutí, zda použít vlastní nebo cizí zdroje k pořízení. Zahrnuje doporučení nejlepší ...