Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Buryánek, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy pracovněprávního vztahu, všechny jeho formy a ...