Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix zapsaného spolku 

    Fejfuša, David
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...