Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační mix ve vybraném podniku 

    Hamerník, Petr
    Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami ...
  • Návrh marketingového plánu v podniku 

    Bednáriková, Monika
    Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán pre spoločnosť Gastro fun s.r.o. Teoretická časť opisuje východiská, ktoré súvisia s danou problematikou. Druhá časť sa zameriava na charakteristiku spoločnosti, ...