Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti 

    Floriánová, Aneta
    Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti MSD, spol. s.r.o., která se zabývá servisem a prodejem kancelářské techniky a také tiskařskými a kopírovacími službami. Ve své práci zhodnotím ...