Now showing items 1-16 of 16

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vhodnou volbou financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování automobilu v dané společnosti a mám zde možnosti různých financování. První část je zaměřena na ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve společnosti XYZ za období 2011-2015. V teoretické části jsou definovány pojmy spojené s touto analýzou a definice finančních ukazatelů. V analytické části je ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Volčík, Petr
  V této bakalářské práci je provedena finanční analýza společnosti XY s.r.o. za období let 2011 až 2015. V teoretické části jsou definovány pojmy finanční analýzy a popsány jednotlivé finanční ukazatele. V analytické části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Filipová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dosoudilová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ivo Menšík, s.r.o. v letech 2011-2015. V teoretické části jsou popsány vybrané analýzy a ukazatelé. V analytické části je představena analyzovaná ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Suchánková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku vybrané výrobní společnosti. Teoretická část definuje pojmy a popisuje jednotlivé finanční ukazatele. Analytická část se zabývá samotnou finanční analýzou ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Račková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. v letech 2011 – 2015. Teoretická část této práce je zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů a metod. Praktická část je ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Frkal, Zdeněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení finanční situace podniku a zobrazuje návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje finanční analýzu. Praktická část zobrazuje ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Slezák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení celkovou finanční situaci společnosti TOPMODEL CZ s.r.o. pomocí ukazatelů finanční analýzy. K vyhodnocení budou použity účetní závěrky podniku z let 2011-2015. Nezbytnou ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Nešpor, Marek
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnost Construsoft za období let 2011–2015. Na základě účetních údajů budou vypočteny příslušné ukazatele vycházející z teoretické části práce. Poslední částí bude ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Osičková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Fosfa a.s. v letech 2011–2015. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace a vymezení pojmu finanční analýza, její nástroje a ukazatele. V druhé ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Arbeit, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ABC spol. s r. o. Se zaměřením na poskytování benefitů a dále návrhem rozvoje systému odměňování zaměstnanců. ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření cestovní agentury 

  Kavková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání konkrétně v oblasti cestovního ruchu. Zaměřuje se na analýzu stávajícího podnikatelského subjektu, a to cestovní agentury Bolsa travel. Analýzy vnitřního a oborového ...
 • Podnikatelský záměr na výstavbu a provoz bazénu 

  Valová, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr vybrané společnosti, kdy celkový obsah práce je odrazem reálného projektu. Cílem je vytvořit teoretické zázemí pro daný projekt, provést analýzy problémů, trhu - zejména ...
 • Podnikatelský záměr na založení tanečního studia 

  Pospíšilová, Julie
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení tanečního studia. Podnikatelský plán stanoví teoretické pojmy, analyzuje současnou situaci trhu a vnější a vnitřní prostředí. Návrhová část je věnovaná ...
 • Podnikatelský záměr pro založení e-shopu 

  Sedlák, Radoslav
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre internetový obchod s oblečením. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza tržného prostredia a konkurencie. Na záver je vypracovaný ...