Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Vozáková, Martina
  Bakalářská práce má za cíl za pomoci finanční analýzy zkoumat a hodnotit finanční situaci zvoleného podniku za období let 2011 až 2015 a také navrhnout řešení vedoucí k jejímu zlepšení. V práci jsou uvedeny veškeré potřebné ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Solarová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Pokorná, Alice
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kentico software, s.r.o. v letech 2011-2016 za použití metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohly vést ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Slivčáková, Romana
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele ...