Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vaverková, Pavla
    Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti BILLA, spol. s r. o. za období 2010 – 2015 na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá ...