Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Drlíková, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...