Now showing items 1-20 of 434

 • Zhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Hrnčířová, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. na základě finanční analýzy poskytnutých účetních výkazů za období pěti let (2011–2015) a formulaci návrhů na zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti 

  Čadeni, Izabela
  Bakalářská práce na téma „Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti“ se zabývá vyjasněním pojmů týkajících se motivace zaměstnanců, jejich odměňováním a využití různých zaměstnaneckých výhod v podobě ...
 • Návrh vnitřního předpisu hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Žižková, Anna
  Bakalářská práce je zpracována na téma Návrh vnitřního předpisu hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Durcová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast systému odměňování pracovníků ve společnosti XY a.s. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti motivace a odměňování pracovníků. V praktické části je analyzován současný systému ...
 • Podnikatelský záměr na založení fitness centra 

  Střasák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení nového fitness centra. Teoretická část popisuje základní pojmy, podnikatelský plán a analýzu prostředí. V následující části je analyzováno ...
 • Finanční management "start up" firmy 

  Zámoravcová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy podílí, může být tato práce použita jako pozdější ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Hlavatý, Adam
  Předmětem této práce je návrh zlepšení motivačního systému společnosti Fontana s. r. o. na základě analýzy toho stávajícího. Teoretická část vysvětluje základní poznatky z oblasti motivace a motivačních teorií a slouží ...
 • Investice do akcií energetického průmyslu 

  Kudlík, Prokop
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh investičního doporučení pro rozšíření investičního portfolia oborového podílového fondu. Po formulaci adekvátních teoretických východisek práce jsou v souladu s investiční strategií ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo 

  Nováková, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo. Práce je složena z teoretické části, která uvádí základní poznatky potřebné k analýze ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti 

  Mareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kulturní diverzity na řízení týmu a podniku vybrané společnosti. Teoretická část se zaměřuje zejména na kulturní teorii Hofstedeho a jeho poznatky k obtížnosti vedení multikulturního ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření cestovní agentury 

  Kavková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání konkrétně v oblasti cestovního ruchu. Zaměřuje se na analýzu stávajícího podnikatelského subjektu, a to cestovní agentury Bolsa travel. Analýzy vnitřního a oborového ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Galdia, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Polášková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku a jednotlivé formy jeho financování. V praktické části bude ...
 • Determinanty IPO 

  Kalabis, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Záhorský, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, která se zabývá maloobchodním prodejem chovatelských potřeb prostřednictvím internetového obchodu. Na základě výsledků analýzy a srovnání s původním ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Klenner, Richard
  Bakalářská práce se zabývala motivačním systémem v podniku Česká Zbrojovka a.s. Hlavním cílem závěrečné práce byl návrh na změnu motivačního systému, který povede ke zvýšení spokojenosti a pracovní efektivity zaměstnanců. ...
 • Kritické faktory implementace systému pro správu dokumentů 

  Lauková, Dominika
  Táto bakalárska práca sa zameriava na kritické faktory implementácie systému pre správu dokumentov do vybraného podniku. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú stručne zhrnuté teoretické pojmy súvisiace so systémom pre ...
 • Analýza vývoje trhu mobilních telekomunikací v ČR 

  Milota, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje trhu mobilních operátorů v České republice. S využitím dat Českého telekomunikačního úřadu z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje trhu ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...