Now showing items 1-20 of 435

 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Borůvková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Rtyně v Podkrkonoší. Je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretické poznatky, především obec, rozpočet, příjmy a výdaje obce. Druhá praktická část se zaměřuje na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mervart, Tomáš
  Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části jsou definovány cíle ...
 • Návrh zlepšování úrovně logistických činností při vyřizování objednávek 

  Hladilová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je zlepšení úrovně vybrané části zákaznického servisu společnosti Secupack, s.r.o. Teoretická část obsahuje informace o logistice jako celku, jelikož zákaznický servis zasahuje do všech jednotlivých ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Maco, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu, výběr a implementaci informačního systému ve vybrané firmě. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu firmy a požadavky na informační systém. ...
 • Portfóliové investice do akcií evropských leteckých společností 

  Briestenský, Marek
  Bakalářská práce je zaměřená na fundamentální akciovou analýzu leteckých společností v eurozóně, jejich mezipodnikové srovnání a jejich verifikaci, s ohledem na možný bankrot. V teoretické části jsou vysvětleny metody ...
 • Návrh na zlepšení motivace zaměstnanců 

  Turečková, Erika
  Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci zaměstnanců u společnosti ICM, s.r.o. Práce je strukturována ve třech hlavních kapitolách. První kapitola nese název Teoretická východiska práce. Věnuje se především základním pojmům ...
 • Návrh aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek ve VBA 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek a činností s ní spojených. Jejím cílem je navrhnout aplikaci, která usnadní a urychlí práci zejména v oblasti evidence splácení pohledávek.
 • Zhodnocení hospodaření vybraného kraje 

  Prokschová, Annette
  Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření vybraného kraje“ se zabývá problematikou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011-2015. První část obsahuje teoretická východiska práce. V analytické části je představen ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Pokorná, Alice
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kentico software, s.r.o. v letech 2011-2016 za použití metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohly vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nekoranec, Kamil
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena ...
 • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...
 • Komparace daňového dopadu nelegálního zaměstnávání živnostníků v České republice a na Slovensku 

  Mnichová, Simona
  Bakalárska práca je zameraná na charakteristiku nelegálnej práce a jej daňový dopad v Českej republike a na Slovensku. Porovnávať bude mieru zdanenia a odvodov poistného medzi samostatne zárobkovo činnou osobou a zamestnancom ...
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
 • Návrh na zlepšení externího personálního marketingu podniku 

  Blahutková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá externím marketingem z pohledu personalistiky. Cílem práce je odstranění nedostatků v oblasti externího marketingu podniku Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. Teoretická část práce ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Suchánková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku vybrané výrobní společnosti. Teoretická část definuje pojmy a popisuje jednotlivé finanční ukazatele. Analytická část se zabývá samotnou finanční analýzou ...
 • Návrh vnitropodnikové směrnice obce 

  Novotná, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Račková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. v letech 2011 – 2015. Teoretická část této práce je zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů a metod. Praktická část je ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Weiserová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru založení soukromé mateřské školy jako společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je vytvoření takového podnikatelského záměru, který by byl použitelný jako ...
 • Marketingová komunikace internetového obchodu 

  Všetulová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou v marketingové komunikaci internetového obchodu Coffee Dream, která je realizována na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové ...