Now showing items 1-20 of 434

 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Kováříčková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výběru účetního softwaru pro společnost Student-living Holding, s.r.o. V součinnosti s literárními prameny je zkoumána nabídka účetních softwarů na českém trhu a volba kritérií pro ...
 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Analýza daňového dopadu nelegálního zaměstnávání 

  Novotný, Ladislav
  Cílem této práce je analýza švarc systému v České republice, který je považován za systém nelegálního zaměstnávání a jeho dopady na daně. Přímé dopady jsou také na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rozdílné zdanění ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Koštur, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení účetních a finančních dat vybraného podniku, konkrétně Weppler & Trefil s.r.o., jak pomocí nástrojů finanční analýzy, tak pomocí statistických metod, mimo jiné i časovými řadami. ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Kloudová, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických dat pomocí statistických metod u firmy Commscope s. r. o. Tato práce začíná teoretickou částí, kde jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou k naší analýze potřeba. Další ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Krušina, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy a následnému využití statistických metod pro společnost CZECH HYDRO, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí – teoretickou ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Džanajová, Patrícia
  Bakalárska práca sa zameriava na popis finančnej situácie a analýzu spoločnosti PSL, a. s. Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá metódami finančnej analýzy a štatistickými ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Rybová, Iva
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů a statistických metod vybrané společnosti. Práce se dělí na část teoretickou, část praktickou a část s vlastním návrhem řešení. Zdrojem výkazů zvoleného podniku ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Konečný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a způsoby finanční analýzy. V praktické ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Pavelka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti zahrnujíc přitom i predikci budoucího vývoje vybraných indikátorů využitím statistických metod. Práce dále obsahuje ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy 

  Kočan, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie podniku XYZ. V teoretickej časti sú popísane vybrané ekonomické ukazovatele a štatistické metódy. Praktická časť práce sa venuje analýze súčasnému stavu ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Komárková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční situace ve společnosti RAPOS, spol. s.r.o. Finanční analýza odhalí slabé stránky společnosti, na které se navrhnou opatření. Výsledky finanční analýzy jsou analyzovány pomocí ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bahureková, Beáta
  Táto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bejček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybraného podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění ekonomických slabých a silných stránek podniku. Tyto hodnoty jsou dále podrobeny ...
 • Analýza finančních trhů pomocí technické analýzy 

  Beran, Adam
  Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované ...
 • Analýza hospodaření obce pomocí časových řad 

  Pavlíková, Iva
  Tato bakalářská práce představuje analýzu hospodaření obce Kanice. Podkladem pro tuto práci jsou rozpočty obce za roky 2006 - 2016. Vyhodnocení finanční situace obce je pomocí časových řad a regresní analýzy s využitím ...
 • Analýza problematiky zaměstnávání cizinců v České republice 

  Zemanová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Jejím cílem je vysvětlit teoretická východiska této problematiky, zanalyzovat situaci na trhu práce a objasnit princip zdaňování ...
 • Analýza problematiky zaměstnávání cizinců v České republice 

  Tordeurs, Lucie
  Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, podmínky jejich vstupu na území České republiky a tuzemský trh práce. Popisuje českou migrační a integrační politiku a vývoj migrace. ...
 • Analýza reportovacích služeb z databáze obchodní společnosti a návrhy na změny 

  Zetocha, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zbierania, ukladania a hlavne vytvárania reportov z obrovského množstva dát získaných obchodnými zástupcami firmy priamo na prevádzkach jednotlivých reťazcov. Zameriam sa predovšetkým ...