Show simple item record

Marketing Research for Selected Company

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorJuřička, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:12Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJUŘIČKA, M. Marketingový výzkum pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other94992cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67894
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu zaměřeného na analýzu spokojenosti zákazníka. Tato analýza je cílena na zákazníky společnosti 1CSC a.s., která vyrábí ocelové produkty s hlavní pobočkou v Brně. Pro naplnění cílů této práce jsou využívány marketingové nástroje ve formě analýz, které jsou doplněny dotazníkovým šetřením. Dotazník je zaměřen mimo samotnou spokojenost zákazníků také na webový projekt, který by měl zákazníkům přiblížit aktuální nabídku produktů. Teoretická část popisuje marketingový výzkum a analýzy aplikované na společnost 1CSC a.s. Praktická část se věnuje analýze prostředí společnosti 1CSC a.s. a interpretaci výsledků marketingového průzkumu provedeného na zákaznících vybrané společnosti. V závěru práce jsou na základě získaných dat navrhnuta opatření pro zlepšení současné situace.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is marketing research in a selected company, focused on customer satisfaction analysis. This analysis is focused at customers of 1CSC a.s., which manufactures steel products with main branch in Brno. To achieve the objectives of this thesis, marketing tools are used in the form of analysis supplemented by a questionnaire survey. The questionnaire is focused not only on customer satisfaction, but also on a web project that should bring customers closer to current product offerings. The theoretical part describes the marketing research and applied analysis to the company 1CSC a.s.. The practical part is dedicated to the analysis of the environment of the company 1CSC a.s. and the interpretation of the results of a marketing survey conducted on customers of the selected company. At the end of the thesis, future steps are proposed on the basis of acquired data to improve the current situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectocelcs
dc.subjectanalýzy prostředícs
dc.subjectMarketing Researchen
dc.subjectCustomer Satisfactionen
dc.subjectSteelen
dc.subjectEnvironmental Analysisen
dc.titleMarketingový výzkum pro vybranou společnostcs
dc.title.alternativeMarketing Research for Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-22cs
dcterms.modified2017-06-22-13:27:30cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94992en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:00:20en
sync.item.modts2019.05.18 04:39:38en
dc.contributor.referee(Hons), Simona Malanová BAcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record