Show simple item record

Business Plan – Establishment and Operation of Crossfit Gym

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorKlinger, Erikcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:55:05Z
dc.date.available2019-04-04T04:55:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLINGER, E. Podnikatelský záměr – založení a provoz crossfitové posilovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other99860cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67918
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení a provoz crossfitové posilovny. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány cíle práce a definovány základní pojmy. V analytické části je za pomocí teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu. V praktické části je samotná realizace podnikatelského záměru.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the business plan for the establishment and operation of crossfit gym. The Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical, analytical and practical. In the theoretical part are described aims and defined basic terms. In the analytical part, the current market situation is analyzed using theoretical knowledge. In the practical part is the actual implementation of the business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectbusinessmanen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectfinancingen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter’s five forces modelen
dc.titlePodnikatelský záměr – založení a provoz crossfitové posilovnycs
dc.title.alternativeBusiness Plan – Establishment and Operation of Crossfit Gymen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:11cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99860en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:10:02en
sync.item.modts2020.03.30 14:38:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAdametz, Davidcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - zodpovězeno Ing. Petr Novák, Ph. D. – Podnikání na živnostenský list vs. právnická osoba a využívání živnostenského listu. - zodpovězeno Ing. David Schüller, Ph. D. – Logická návaznost práce. Do které kategorie by měla patřit uváděná otevírací doba ze str. 38.- odpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Považujete Wikipedii za spolehlivý zdroj? - zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Jaká je spádová oblast vámi navrhované posilovny?- zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Jaká je kapacita posilovny?- zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Považujete mzdy za adekvátní?- zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Jaké zdroje jste užil pro vyčíslení výdajů na vybavení a chod posilovny? - nezodpovězeno s výhradamics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record