Show simple item record

Applications for image processing for Android OS

dc.contributor.advisorKrajsa, Ondřejcs
dc.contributor.authorKiac, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:47:58Z
dc.date.available2018-10-21T21:47:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKIAC, M. Aplikace pro zpracování obrazu na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101833cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67931
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou predom definovaných objektov z kamery daného zariadenie na platforme Android. Na spracovanie obrazu sú v práci použité nástroje a metódy z knižnice OpenCV. Práca sa skladá z teoretickej časti, kde je popísaná samotná platforma Android, štruktúra tohto operačného systému a vývojové prostredie Android Studio. Teoretická časť práce ďalej popisuje knižnicu OpenCV a teóriu spracovania obrazu pomocou tejto knižnice. V praktickej časti práce je vysvetlená implementácie knižnice OpenCV do vývojového prostredia Android Studio. Ďalej je v praktickej časti popísaný postup pri spracovaní obrazu pomocou knižnice OpenCV. Následne je táto práca venovaná analýze a vyhľadávaniu kontúr, použitie Houghovej transformácie a segmentácií spracovaného obrazu. V práci je ďalej popísaná realizácia grafického užívateľského rozhrania a následne práca s databázou aplikácie. Záver práce je venovaný testovaniu a vyhodnoteniu dosiahnutých výsledkov.cs
dc.description.abstractThis work deals with an issue of image processing and detection of predefined objects from the camera on Android platform. This work uses image processing tools and methods from OpenCV library. The work consists of a theoretical part, in which the Android platform itself is described, the structure of the operating system and Android Studio development environment. The theoretical part also contains a description of OpenCV library and describes the theory of image processing using this library. The practical part of this work describes implementation of OpenCV library to development environment Android Studio. The practical part also describes techniques for image processing by OpenCV library. Subsequently this work contains analysis and searching for contours, the use of Hough transformation and segmentation of the processed image. This work also describes realization of graphical user interface and subsequently work with the application's database. The conclusion is about final evaluation of the work and achieved results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectplatformacs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectAndroid Studiocs
dc.subjectaplikáciacs
dc.subjectspracovanie obrazucs
dc.subjectdetekcia objektovcs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectplatformen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectAndroid Studioen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectobject detectionen
dc.titleAplikace pro zpracování obrazu na platformě Androidcs
dc.title.alternativeApplications for image processing for Android OSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-07:26:48cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101833en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:13:54en
sync.item.modts2020.03.31 00:39:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŘíha, Kamilcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Povoda, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)cs
but.defenceUveďte detailní popis objektů v demonstracích na obr. 1.9 a 1.10. Uveďte přehledný výčet technických omezení (parametrů) Vámi navržené aplikace (max. počet sledovaných buněk, požadavky na výpočetní výkon, FPS atd.). Jak souvisí FPS se světelnými podmínkami při snímání fotoaparátem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record