Show simple item record

EHD Lubrication Film Behaviour under Rapid Change of Velocity and Load

dc.contributor.advisorHartl, Martincs
dc.contributor.authorZimmerman, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:29Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZIMMERMAN, M. Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other48376cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6797
dc.description.abstractTato disertační práce je zaměřena na experimentální studium chování mazacího filmu při náhlých změnách provozních parametrů. Ve většině reálných tribologických uzlů dochází v průběhu pracovního cyklu ke změně provozních podmínek jako jsou rychlost, zatížení a poloměry křivosti stýkacích se ploch. Změna provozních podmínek může představovat zvýšené riziko porušení mazacího filmu. Přímý dotyk kontaktních těles, v okamžiku porušení mazacího filmu, s sebou nese zvýšení tření a opotřebení. Pro sledování dynamických změn v kontaktu byla použita vysokorychlostní CMOS kamera. Z nasnímaných interferogramů, s pomocí metody optické interferometrie, byla provedena zpětná rekonstrukce mazacího filmu. Bylo potvrzeno, že provozní parametry mají zásadní vliv na utváření mazacího filmu a na jeho tloušťku a pro jistou kombinaci okrajových podmínek může dojít k porušení spojitosti vrstvy maziva.cs
dc.description.abstractThis dissertation is focused on experimental study of lubricant film behavior under transient conditions. For real machine parts such as gears, roller bearings and cam mechanism the operating conditions such as speed, load and radius of curvature of rubbing surfaces are vary during the working cycle. Change in operating conditions may pose an increased risk of the lubricating film breakdown. Direct contact of rubbing surfaces at the time of the lubricating film breakdown causes an increase in friction and wear. The high-speed CMOS camera was used to record the dynamic changes in lubricating film thickness during the experiment. The optical interferometry method has been used for reverse reconstruction of lubricating film thickness of the recorded interferograms. It was confirmed that the operating parameters have a major impact on the formation of lubricant film and its thickness and a certain combination of boundary conditions can cause lubricating film rupture. The obtained results showed, that modified topography of the rubbing surfaces can help to increase the lubrication film thickness especially in critical phases of working cycle.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEHD mazánícs
dc.subjecttloušťka mazacího filmucs
dc.subjectnestacionární podmínkycs
dc.subjectmazací film.cs
dc.subjectEHLen
dc.subjectfilm thicknessen
dc.subjectnon-steady state conditionen
dc.subjectlubrication film.en
dc.titleChování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatíženícs
dc.title.alternativeEHD Lubrication Film Behaviour under Rapid Change of Velocity and Loaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-12-01cs
dcterms.modified2012-01-19-11:56:13cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid48376en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:48:28en
sync.item.modts2020.03.31 20:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDzimko, Mariáncs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.contributor.refereeDobeš, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dobeš, CSc. (člen) Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Zikmund (člen) Dr. Ing. Pavel Polach (člen)cs
but.defenceDP splňuje požadavky na ni kladené VŠ zákonem a studijním zkušebním řádem VUT v Brně. Obsahuje původní výsledky, které byly publikovány v mezinárodním vědeckém časopise s IF.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record