Now showing items 139-158 of 605

 • Jaderné elektrárny 

  Musil, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje historii i budoucnosti jaderných reaktorů, popisu jaderných elektráren v České republice a také slibným zdrojům energie z jádra, které jsou nyní ve vývoji. Je doplněna o podrobnější popis ...
 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu 

  Hajda, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoúčelový stroj pro kompletaci termostatu do spalovacího motoru osobního automobilu. V prvé řadě je potřeba navrhnout koncepční řešení, které je schopno složit termostat v co nejkratším ...
 • Jeřábová kočka 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu zdvihového ústrojí jeřábové kočky s nosností 10 000 kg. Dle zadaných parametrů jsou vypočteny rozměry lana, lanového bubnu, vyrovnávací kladky a hlavních dílů kladnice, kterými jsou ...
 • Kinematické buzení kyvadla 

  Vrána, Jiří
  Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie ...
 • Kinematické struktury pásových podvozků 

  Chlud, Martin
  Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
 • Komparativní spektrální analýza metodami ESA–LEIS a TOF–LEIS 

  Strapko, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o celkovém průběhu LEIS experimentu s cílem získat křivku reionizace: přes konstrukční úpravu původního přístroje SARS, sestavení i elektrické zapojení LEIS vůbec a měření energetického ...
 • Koncepce tepelné obálky lehkého habitatu pro extrémní prostředí 

  Kučera, Jan
  V této bakalářské práci jsou v první části popsány různé druhy mobilních a stacionárních habitatů pro extrémní prostředí. Důraz je kladen na složení opláštění a jeho tepelnou odolnost. V druhé části práce je popsána tepelná ...
 • Konopí jako alternativní palivo 

  Jaworská, Petra
  Bakalářská práce pojednává formou literární rešerše o možnostech využití rostliny konopí jako energetické plodiny a jejím vývoji a udržitelnosti v budoucnu. V České republice je produkce konopných biopaliv teprve v počátcích, ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro velkorozměrové díly 

  Březina, Josef
  Tato práce je zaměřena na konstrukci velkoformátové 3D tiskárny. Cílem této práce je návrh a výroba funkčního prototypu tiskárny využívající technologii FDM s využitelnými pracovními rozměry (520 x 520 x 480) mm. Zkonstruovaná ...
 • Konstrukce formy pro pryžový výlisek 

  Bátrla, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je současný stav poznání, zahrnující teorii vstřikovacích forem pro gumárenský průmysl. Dále je v práci popsán postup při návrhu konstrukce vstřikovací formy pro pryžovou manžetu, která má ...
 • Konstrukce lisu na papírové brikety 

  Kočař, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem lisu využívajícího papirový odpad na výrobu papírových, popřípadě papír-pilinových briket. V první části práce rozebírá možnosti zpracování odpadu, současné stroje na výrobu ...
 • Konstrukce montážního stolu pro uložení tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu 

  Navrátil, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce montážního stolu pro umístění tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu na nově vyvíjenou montážní stolici od firmy Soma Engineering. První část práce obsahuje profil ...
 • Konstrukce nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů 

  Rafaja, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním a konstrukčním řešením nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů. Obsahuje stručný přehled komerčně vyráběných strojů s podobnou technologií. ...
 • Konstrukce prvků pro tréninkové hřiště 

  Holub, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem hřiště pro cvičení s vlastní váhou těla. Obsahuje návrh několika řešení hřiště. Z těchto je poté jedno vybráno a detailněji řešeno dle funkčností a materiálů. Na závěr ...
 • Konstrukce předního odpružení motokrosového motocyklu 

  Kučera, Vlastimil
  Přední odpružení zásadně ovlivňuje vlastnosti motocyklu, proto je nutné zabývat se jeho problematikou. Bakalářská práce uvádí jednotlivé funkce odpružení, popisuje a vysvětluje pružení vidlic s vinutou i vzduchovou pružinou, ...
 • Konstrukce reverzační převodovky pro historickou železniční drezínu 

  Rekem, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom reverzačnej prevodovky pre historickú železničnú drezinu. Prvá časť je venovaná prehľadu pohonných jednotiek drezín a technických riešení využitých pri ich konštrukcii. V ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou konstrukčního návrhu a CAD modelu vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. Po provedené rešerši, ve které byly rozebrány nejdůležitější konstrukční uzly vřeteníku horizontální vyvrtávačky, ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Raszka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. V první části práce je provedena rešerše v oblasti vyvrtávaček a hlavních částí vřeteníku vyvrtávaček. Na základě této teoretické ...
 • Konstrukční návrh automatického podavače šroubů 

  Tmejová, Tereza
  V této bakalářské práci byl navržen podavač šroubů, který využívá sílu magnetu k manipulaci se šrouby. Součástí návrhu bylo i několik koncepčních řešení, které k podávání šroubů používají jiné mechanismu. Ty vznikly na ...
 • Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů 

  Hynšt, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před tvorbou návrhu ...