Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování čistírenských kalů 

    Adamus, Petr
    Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá úpravou odpadní vody až do fáze vzniku odpadního kalu, na tuto část navazuje souhrn většiny dostupných metod pro zpracování odpadního kalu a jejich popis. Následuje legislativní ...