Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace železniční dopravy odpadů 

    Ambrozková, Anna
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V ...