Now showing items 1-1 of 1

  • Měření parametrů hydraulických soustav letadel 

    Bareš, Josef
    Tato práce rešeršní formou sumarizuje dosavadní znalosti měření parametrů hydraulických soustav letadel. V práci je především kladen důraz na návaznost informací a uvedení čtenáře do problematiky parametrů hydraulických ...