Now showing items 1-1 of 1

  • Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody 

    Dokoupilová, Bára
    Tato práce se zabývá využitím energie vznikající při rozkladných procesech v organické hmotě. Představuje možnost odběru tepla z kompostu pomocí termálního reaktoru, uvádí kompostování do kontextu ekologie a globálního ...