Now showing items 1-20 of 607

 • Návrh mikroskopového LED osvětlovače 

  Gricová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovací soustavy do konfokálního mikroskopu Confocal 2002. První část práce popisuje konfokální mikroskop a jeho rozdělení. Pro správnou funkci mikroskopu je nutné osvětlovat ...
 • Newton a numerická matematika 

  Obrátil, Štěpán
  Tématem bakalářské práce jsou Newtonovy metody pro numerické řešení různých problémů. Zejména je vysvětlena problematika řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a numerický výpočet integrálů. Je předvedena ...
 • Studie o současném stavu virtuální reality 

  Bukvald, Josef
  Cílem bakalářské práce je studie o současném stavu virtuální reality. Práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní informace k problematice virtuální reality. Dále se zabývá přehledem současných technologií a zařízení, ...
 • Porovnání svařování TIG a svařování plazmou 

  Hotárek, Jan
  Práce předkládá porovnání dvou srovnatelných svařovacích metod, a to svařování plazmou a svařování metodou TIG. Princip fungování obou svařovacích metod byl popsán v teoretické části. Pro experimentální část byl zvolen ...
 • Návrh výroby skenovacího přípravku 

  Baran, Ondrej
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh, výroba a montáž prototypu skenovacieho prípravku. Každý diel prípravku bol skonštruovaný v 3D modelovacom prostredí Autodesk Inventor. K výrobe plastových častí bola použitá aditívna ...
 • Analýza usazování inhalovaných částic v modelu lidských plic 

  Miček, Adam
  Správne pochopenie depozície aerosólu a jeho správania v dýchacích cestách človeka je nevyhnutné pre zabezpečenie efektívneho podávania medikamentov a ochranu zdravia. Táto bakalárska práca analyzuje usadzovanie 1 µm častíc, ...
 • Vliv automatické převodovky osobních automobilů na spotřebu paliva 

  Kolenčík, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jednotlivých druhov automatických prevodoviek z hľadiska ich konštrukcie. V druhej časti porovnáva vplyv druhov týchto automatických prevodoviek na spotrebu paliva. V poslednej časti ...
 • Metody snižování aerodynamického odporu automobilů 

  Šimbera, Michal
  Práce se zabývá popisem pasivních a aktivních metod snižování aerodynamického odporu osobních automobilů. Nejdříve je uvedena teorie aerodynamiky a možnosti jejího testování. Dále jsou popsány pasivní aerodynamické prvky ...
 • Druhy únavových zkoušek a způsoby zpracování naměřených dat 

  Lamrich, Richard
  Bakalárska práca je zameraná na vykonávanie únavových skúšok a tvorbu kriviek životnosti. V prvej časti sú za účelom teoretického základu spracované tri štádia únavového procesu. Ďalej sa práca sústredí na rozdelenie metód ...
 • Program pro generování testovacích obrazů s definovanou sub-pixelovou přesností posunu a změny měřítka 

  Málková, Eliška
  Tato práce se zabývá generování testovacích sub-pixelově posunutých obrazu se známým posuvem. Ty umožní najít vhodné parametry váhové funkce, díky nimž se zpřesní hledání posuvu dvou obrazu. Dále je využito konvoluce s ...
 • Dekompozice a předpovědi v časových řadách 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo ...
 • Stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu 

  Foukal, Jakub
  Závěrečná práce se zabývá tvorbou algoritmů pro stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu. V první části je z odborné literatury proveden výčet vztahů, jejichž modifikované tvary jsou dále použity k implementaci ...
 • Síťové úlohy a jejich modifikace 

  Bitara, Matúš
  Práce se zabývá optimalizačními modely lineárního programovaní v dopravních úlohách. Po zavedení pojmů z teorie grafů a lineárního programovaní následuje část zabývající se dopravním problémem rozvozu odpadu. Následuje ...
 • Studie nabíjení elektromobilů 

  Solař, Adam
  Předmětem této bakalářské práce na téma Studie nabíjení elektromobilů je vyhodnocení problematiky nabíjení elektrických vozidel. Cílem práce bylo sepsat rešeršní studii týkající se historie elektromobilů, možnosti nabíjení ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kratochvíl, Antonín
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model manipulátoru kontejneru. Což znamená, že práce musí být provedena v několika krocích, a proto je rozdělena na písemnou a praktickou část. První část se zabývá a zkoumá ...
 • Přímočarý hydromotor 

  Černý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje stručný popis principu činnosti hydromotorů, jejich použití a výpočetní vztahy. Hlavní část rešerše je věnována přímočarým hydromotorům, jejich principu činnosti, rozdělení a konstrukci. Také je ...
 • Růst ZnO nanodrátů 

  Mikula, Martin
  V této práci jsou stručně charakterizovány nejvýznamnější vlastnosti nanodrátů a možnosti jejich syntézy. Speciální pozornost je věnovaná nanostrukturám oxidu zinečnatého jako i mechanizmu VLS, který je podstatný pro ...
 • Konstrukční návrh manuální brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Musil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného ...
 • Agropelety pro domovní kotle 

  Čaňo, Lubomír
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi agropelet a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních. V úvodu první části práce je nejprve popsáno, co jsou to agropelety a jak se vyrábí. Následuje charakteristika ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Raszka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. V první části práce je provedena rešerše v oblasti vyvrtávaček a hlavních částí vřeteníku vyvrtávaček. Na základě této teoretické ...