Now showing items 133-152 of 384

 • Laboratorní scénáře umožňující srovnání protokolů přenosu webových stránek 

  Moučka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým a praktickým srovnáním protokolů pro pře- nos webových stránek HTTP1.1 (Hypertext Transfer Protocol). HTTPS 1.1, SPDY, HTTP/2 a QUIC na přenosových protokolech UDP (User Datagram ...
 • Laboratorní úloha útoků na protokol HTTPS 

  Šindler, Martin
  Tato diplomová práce popisuje princip vybraných útoků na HTTPS a následně realizuje jednotlivé útoky prostřednictvím laboratorních úloh založených na platformě VMware. Vypracování obsahuje oddělené části zabývající se ...
 • Lokalizace zařízení pomocí BLE rámců 

  Tsevelnyam, Amgalanbayar
  Diplomová práce se zabývá lokalizací objektů nebo osob uvnitř budovy tzv. indoor lokalizace pomocí Bluetooth Low Energy. Výstupem práce je zjištění přesnosti lokalizační metody Jedna nejbližší zóna na hustotě lokalizační ...
 • Lokalizační systém 

  Chlad, Miloslav
  Záměrem diplomové práce je najít nejlepší řešení k nalezení ztracených drobností. Popsané řešení je založeno na technologii GPS pro lokalizaci vně budov a Bluetooth Low Energy pro vnitřní prostory. Uživatel navrženého ...
 • LTE-Advanced/WLAN testbed 

  Plaisner, Denis
  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté ...
 • Malý axiální motor pro čerpadlo 

  Lacina, David
  Tato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá ...
 • Matematické modelování systému reverzní osmózy pro detekci estrogenů ve vodě 

  Siegel, Jan
  Estrogenní sloučeniny jsou podskupinou environmentálních polutantů s názvem endokrinní disruptory. Jedná se o širokou skupinu látek, schopných narušovat hormonální rovnováhu organismu a ovlivňovat jeho reprodukční, vývojové ...
 • Mechanismy MPT a MPTCP v datových sítích a jejich efektivita 

  Sejkora, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou vícecestného přenosu v rámci datových sítí za účelem zrychlení přenosu po sítích s omezenou přenosovou rychlostí. Práce porovnává vlastnosti, efektivitu a reakci na změny jednotlivých ...
 • Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění 

  Markovič, Michal
  Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov parkinsonickej dysgrafie a pomocou ...
 • Metody pro dosažení maximálního výkonu FV modulů 

  Svrček, Milan
  Diplomová práce se zabývá sledováním maximálního bodu účinnosti u fotovoltaických panelů a používanými metodami, jak lze tohoto bodu dosáhnout. Na tomto základu byly navrženy a naprogramovány dvě metody, které byly následně ...
 • Metody pro spektrální analýzu s vysokým rozlišením 

  Pevný, Jindřich
  Tato prace se zabyva problematikou spektralni analyzy ve vysokem rozliseni. V prvni casti prace jsou predstaveny vybrane metody, ktere jsou nasledne na zaklade implementace v programovem prostredi aplikace Matlab porovnany. ...
 • Metody současné sebelokalizace a mapování pro hloubkové kamery 

  Ligocki, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fúze pozičních dat z existující realtimové im- plementace vizuálního SLAMu a kolové odometrie. Výsledkem spojení dat je potlačení nežádoucích chyb u každé ze zmíněných metod měření, ...
 • Měnič pro mobilní robot 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
 • Měření a vyhodnocování spotřeby zařízení IoT 

  Verčimák, Mário
  Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaniu napájania a spotreby IoT zariadení. Ďalej sa zaoberá rozborom profilu odberu prúdu týchto zariadení ako aj rozborom vhodného napájacieho zdroja. V práci sú analyzované jednotlivé typy ...
 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře a její složení. Obsahuje ...
 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce ...
 • Měření radioaktivního záření se záznamem geolokace 

  Bali-Jenčíková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší radioaktivity, druhů radioaktivního záření a možnosti detekce záření. Jsou zde popsány druhy detektorů ionizujícího záření. Práce obsahuje popis a princip funkce GPS systému. Obsahem ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Flagar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové a softwarové části decentralizovaného systému pro sběr dat z velkého množství senzorů. Zamýšlenou aplikací práce je měření veličin ve stavebních konstrukcích. Navržený systém je ...
 • Mikroprogramem řízený RAM BIST 

  Vykydal, Lukáš
  Cílem práce je seznámit se s defekty polovodičových pamětí a algoritmy určenými pro je- jich detekci. Následně se práce zabývá návrhem a implementací BIST kontroléru pro test polovodičových pamětí s nízkými nároky na ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...