Now showing items 138-157 of 384

 • Malý axiální motor pro čerpadlo 

  Lacina, David
  Tato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá ...
 • Matematické modelování systému reverzní osmózy pro detekci estrogenů ve vodě 

  Siegel, Jan
  Estrogenní sloučeniny jsou podskupinou environmentálních polutantů s názvem endokrinní disruptory. Jedná se o širokou skupinu látek, schopných narušovat hormonální rovnováhu organismu a ovlivňovat jeho reprodukční, vývojové ...
 • Mechanismy MPT a MPTCP v datových sítích a jejich efektivita 

  Sejkora, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou vícecestného přenosu v rámci datových sítí za účelem zrychlení přenosu po sítích s omezenou přenosovou rychlostí. Práce porovnává vlastnosti, efektivitu a reakci na změny jednotlivých ...
 • Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění 

  Markovič, Michal
  Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov parkinsonickej dysgrafie a pomocou ...
 • Metody pro dosažení maximálního výkonu FV modulů 

  Svrček, Milan
  Diplomová práce se zabývá sledováním maximálního bodu účinnosti u fotovoltaických panelů a používanými metodami, jak lze tohoto bodu dosáhnout. Na tomto základu byly navrženy a naprogramovány dvě metody, které byly následně ...
 • Metody pro spektrální analýzu s vysokým rozlišením 

  Pevný, Jindřich
  Tato prace se zabyva problematikou spektralni analyzy ve vysokem rozliseni. V prvni casti prace jsou predstaveny vybrane metody, ktere jsou nasledne na zaklade implementace v programovem prostredi aplikace Matlab porovnany. ...
 • Metody současné sebelokalizace a mapování pro hloubkové kamery 

  Ligocki, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fúze pozičních dat z existující realtimové im- plementace vizuálního SLAMu a kolové odometrie. Výsledkem spojení dat je potlačení nežádoucích chyb u každé ze zmíněných metod měření, ...
 • Měnič pro mobilní robot 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
 • Měření a vyhodnocování spotřeby zařízení IoT 

  Verčimák, Mário
  Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaniu napájania a spotreby IoT zariadení. Ďalej sa zaoberá rozborom profilu odberu prúdu týchto zariadení ako aj rozborom vhodného napájacieho zdroja. V práci sú analyzované jednotlivé typy ...
 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře a její složení. Obsahuje ...
 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce ...
 • Měření radioaktivního záření se záznamem geolokace 

  Bali-Jenčíková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší radioaktivity, druhů radioaktivního záření a možnosti detekce záření. Jsou zde popsány druhy detektorů ionizujícího záření. Práce obsahuje popis a princip funkce GPS systému. Obsahem ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Flagar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové a softwarové části decentralizovaného systému pro sběr dat z velkého množství senzorů. Zamýšlenou aplikací práce je měření veličin ve stavebních konstrukcích. Navržený systém je ...
 • Mikroprogramem řízený RAM BIST 

  Vykydal, Lukáš
  Cílem práce je seznámit se s defekty polovodičových pamětí a algoritmy určenými pro je- jich detekci. Následně se práce zabývá návrhem a implementací BIST kontroléru pro test polovodičových pamětí s nízkými nároky na ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Mobilní aplikace pro subjektivní měření kvality zážitku streamovaného videa 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá subjektivním měřením kvality zážitku ze streamovaného videa prostřednictvím mobilní aplikace. Po rozsáhlé analýze možností, jak uskutečnit subjektivní měření kvality zážitku, byla vytvořena mobilní ...
 • Mobilní aplikace pro šifrované volání 

  Jonáš, Jiří
  Práce se zabývá implementací aplikace bezpečného přenosu hlasového signálu v digitální podobě přes lokální datovou síť pro operační systém Android. Pro řízení hovoru je použit signalizační protokol SIP a pro přenos hlasových ...
 • Model distribuční sítě 

  Csiba, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou PLC komunikací při různých scénářích. V první části je představen princip úzkopásmové a širokopásmové komunikace a analýza elektrického vedení. V další části je popisován NS-3 ...
 • Model pohonu s asynchronním motorem pro výukové účely 

  Šabo, Patrik
  Práca sa zaoberá matematickými modelmi elektrických strojov. Na začiatku je predstavený princíp transformácie veličín asynchrónneho motora do súradníc potrebných k vytvoreniu matematického modelu. Ďalej sú na základe ...
 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...