Now showing items 171-190 of 384

 • Nanočástice na bázi ruthenia a testování jejich protinádorové aktivity 

  Žáková, Eliška
  Nádorová onemocnění zaujímají celosvětově druhé místo v nejčastějších příčinách úmrtí. K jejich léčbě se nejčastěji využívají různé kombinace chirurgického zákroku, chemoterapie, radiační terapie, hormonální terapie, ...
 • Napěťové zkoušky za mokra 

  Vondrák, Michal
  Cílem této práce je navrhnout sprchový systém pro rozšíření napěťových zkoušek o napěťové zkoušky za mokra. Na úvod je práce zaměřena na důležité požadavky, za kterých lze realizovat napěťové zkoušky za mokra. Tyto požadavky ...
 • Nastavení ochranných funkcí pro zadanou rozvodnu VN 

  Váhala, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu systému chránění pro rozvodnu vysokého napětí. První část teoretické práce popisuje zadanou VN rozvodnu. Rozvodna se skládá z dvou přívodních polí a šesti vývodních polí. ...
 • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.
 • Nástroje pro tvorbu multiplatformních aplikací 

  Smíšek, Martin
  Cílem práce je rozbor prostředí Xamarin.Forms a implementace aplikace na něm založené. Pro vývoj bylo použito vývojového prostředí Visual Studio. Byly použity externí knihovny Skia.Sharp, Prism, Acr.UserDialogs, sqlite-net-pcl ...
 • Návrh a implementace systému pro kontrolu kompletnosti boxů 

  Filipský, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro kontrolu kompletnosti výrobků v přepravních boxech. Obsah práce lze rozdělit do několika částí. První část práce obsahuje seznámení s procesem výroby a zařízením, pro ...
 • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

  Gerják, Rastislav
  V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...
 • Návrh a optimalizace spínaného komparátoru v 250 nm CMOS technologii 

  Matěj, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá metodou návrhu a možností optimalizace parametrů dynamických komparátorů. Srovnává dynamické komparátory s klasickými kontinuálními a rozebírá princip funkce těchto obvodů. Analyzuje tři ...
 • Návrh a realizace bezdrátové komunikační sítě 

  Ptáček, Zdeněk
  Práce se zabývá studií existujících druhů bezdrátových sítí, návrhem a realizací jednoúčelové bezdrátové sítě s využitím komunikačního modulu nRF24L01+. Cílem je navržení jednoduché, spolehlivé a multifunkční bezdrátové ...
 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

  Lednický, Ján
  Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...
 • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

  Grygar, Josef
  Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...
 • Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací 

  Valo, Marek
  Tato práce se zabývá jak projektováním klasické a systémové elektroinstalace tak i jejich realizací a vizualizačním prostředím pro její obsluhu. Cílem této práce je realizovat projekt stávající silnoproudé a slaboproudé ...
 • Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT 

  Zagrapan, Ivan
  Táto práca sa zaoberá navrhnutím a realizáciou funkčného prototypu IoT Wattmetra s možnosťou spínania záťaže. Zariadenie je možné bezdrôtovo ovládať s možnosťou odčítať namerané hodnoty. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam ...
 • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

  Kovář, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
 • Návrh algoritmu pro anonymizaci ultrazvukových dat na úrovni snímku 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se věnuje anonymizaci ultrazvukových dat ve formátu DICOM. Pro detekci textu v obraze je využito Haarovy vlnky z rodiny vlnek Daubechies k detekci hran v diagonálním směru. Digitalizace textu je realizována pomocí ...
 • Návrh anténní řady pro MSPS radar pracující v pásmu L 

  Gaja, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem anténní řady pro aplikaci MSPS radaru pracujícího v pásmu L. Úvodní část práce se zaměřuje na rešerši vhodných antén, které mohu být použity jako elementy ovladatelné anténní řady. Řízení hlavního ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

  Darebný, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Hlavním cílem této práce je zorientovat čtenáře ve fotovoltaických ...
 • Návrh infrastruktury ICS pro průmyslový podnik 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou priemyselnej komunikácie, ktorú je nutné brať do úvahy pred konečným návrhom priemyselnej infraštruktúry a celkovému návrhu sieťovej infraštruktúry pre konkrétny objekt. V prvej časti ...
 • Návrh interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Bryndza, Ivan
  Práce obsahuje topologický a obvodový návrh lineárního napěťového regulátoru se zaměřením na minimalizaci přenosu rušení z napájeného obvodu do vstupu regulátoru. Regulátor je určen pro integrované obvody snímačů v ...