Now showing items 279-298 of 390

 • Samonastavitelná regulace elektrického motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou samočinně se nastavujících PSD regulátorů. Parametry modelu jsou získány jednorázovou metodou nejmenších čtverců. Za pomoci programu Matlab/Simulink jsou jednotlivé průběhy PSD ...
 • Sběr MaR dat 

  Podolský, Ondřej
  Tato diplomová práce nastiňuje představu o pojmu inteligentní budova a s tím související technologie. V první části jsou popsány prostředky používané v oblasti inteligentních instalací a to zejména vybrané komunikační ...
 • SCADA systém stanic pro kontrolu těsnosti 

  Rak, Jan
  Cílem této práce bylo vytvořit SCADA/HMI systém stanic pro kontrolu těsnosti. Tento software bude schopen komunikovat se stanicí přes OCP server, pomocí něhož bude stanici řídit a ukládat naměřená data. Za tímto účelem ...
 • Segmentace obrazu s využitím hlubokého učení 

  Lukačovič, Martin
  Práca sa zaoberá súčasnými metódami segmentácie obrazu s~využitím hlbokého učenia. Opísané sú taktiež ostatné prístupy s uplatnením neurónových sietí v~oblasti hlbokého učenia. Obsahuje historické riešenia neurónových ...
 • Selftest pro automatický průmyslový tester 

  Kyselý, Tomáš
  Tato práce pojednává o testovací stanici ve společnosti NXP Semiconductors, pobočkou v Rožnově pod Radhoštěm. Popisuje nejprve samotnou testovací stanici a její možnosti při testování softwarových knihoven. Poté popisuje ...
 • Sensor Based Motion Tracking and Recognition in Martial Arts Training 

  Agojo, Stephan
  In various martial arts, competitors are interested in quantifying and categorising techniques which are exercised during training. The implementation of embedded systems into training gear, especially a portable wireless ...
 • Sémantické rozpoznávání komentářů na webu 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem semestrálního projektu je rozpoznávání komentářů na webových strán- kách. Teoretická část je zaměřena na umělou inteligenci, zejména se zde popisují klasi- fikátory. Praktická část se věnuje sestavení trénovací ...
 • Silná kryptografie na čipových kartách 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na kryptografii na čipových kartách. Popisuje čipové karty, jak z hardwarového, tak softwarového hlediska. Srovnává známé operační systémy používané na čipových kartách. Vybrané systémy podrobněji zkoumá. ...
 • Simulace momentové charakteristiky asynchronního stroje 

  Michalík, Marek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o základech teorie asynchronního motoru a o principu jeho činnosti. Také se zaměřuje na teorii prostorových vyšších harmonických magnetického pole a princip vytvoření asynchronních ...
 • Simulace optovláknových prvků pro senzoriku 

  Jakoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem funkce nejčastěji používaných prvků na optické trase s důrazem na optické vláknové senzory. Nejprve jsou řešeny základy problematiky přenosu světla v optickém vlákně a druhy vláken, dále ...
 • Simulace SDN sítě 

  Vrablic, Pavol
  Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa s technológiou softvérovo definovaných sietí a naučiť sa používať niektoré z nástrojov merania a simulovania týchto sietí.
 • Simulátor čístícího stroje česlí 

  Boďa, Michal
  Práca sa zaoberá vytvorením simulátoru čistiaceho stroja hrablíc malých vodných elektrární. V práci je obsiahnutá stručná rešerš týkajúca sa ČS hrablíc. Práca je zameraná na podrobný popis hardvérovej a softvérovej časti ...
 • Simulátor pro pasivní multistatický radar s použitím WiFi/WiMAX 

  Sládek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konceptem pasivního multistatického radaru. Radiolokačním signálem zkoumaného radaru je signál WiFi nebo WiMAX, který je vysílán nespolupracujícím vysílačem. Diplomová práce vyhodnocuje omezení, ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu 

  Šidó, Balázs
  Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny na principu sledovani ...
 • Slepá dekonvoluce obrazů kalibračních vzorků z elektronového mikroskopu 

  Schlorová, Hana
  V posledních letech se metody slepé dekonvoluce rozšířily do celé řady technických a vědních oborů zejména, když nejsou již limitovány výpočetně. Techniky zpracování signálu založené na slepé dekonvoluci slibují možnosti ...
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Krejčí, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní ...
 • Software pro jízdu pravidelnosti 

  Kříž, Petr
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření softwaru pro měření a zpracování výsledků závodů pravidelnosti a k tomuto programu vytvořit doplňkovou webovou aplikaci. Měřicí aplikace byla vytvořena ve vývojovém prostředí ...
 • Solární koncentrátorový systém s automatickým natáčením 

  Žák, Martin
  Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi využití sluneční energie, zejména solárními koncentrátory, a možnostmi aplikace systémů pro sledování polohy slunce za účelem maximalizace energetického zisku těchto ...
 • Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM 

  Šimík, Marcel
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané ...