Now showing items 380-390 of 390

 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...
 • Zákaznicky upravitelný modul zadní skupinové svítilny s HD rozlišením 

  Prokš, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem LED matice, kterou tvoří 150 LED. V první části se práce věnuje popisu a srovnáním životnosti OLED a LED a základními principy návrhu systému s LED. V další části práce popisuje návrh LED matice ...
 • Zátěžový tester 

  Charvát, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zátěžovým testováním síťové infrastruktury. Cílem práce je návrh a realizace síťové sondy, která bude, ve formě zásuvného modulu do software JMeter, jedním z komponentů projektu zátěžového testeru. ...
 • Záznamník EKG dat 

  Hruškovský, Antonín
  Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého záznamu EKG signálu, který je v medicíně využíván pro sledování srdečních anomálií. V první části práce se autor věnuje vysvětlování obecných pojmů. Vysvětluje metody ...
 • Zkratový výpočet a nastavení ochran generátorů vodní elektrárny Lipno I 

  Guliš, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou chránenia generátorov pri poruchách, skratmi a ich výpočtom podľa platnej normy ČSN EN 60909-0 ed.2. Praktická časť obsahuje výpočet minimálnych a maximálnych skratových prúdov ...
 • Zkratový výpočet a nastavení ochran generátorů vodní elektrárny Lipno I 

  Guliš, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou chránenia generátorov pri poruchách, skratmi a ich výpočtom podľa platnej normy ČSN EN 60909-0 ed.2. Praktická časť obsahuje výpočet minimálnych a maximálnych skratových prúdov ...
 • Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci 

  Němcová, Simona
  Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker ...
 • Zpracování obrazu a automatické řešení křížovek 

  Kobath, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj aplikace pro Android, která je schopna rozpoznat na snímku mřížku a text legendy švédské křížovky a najít její řešení v křížovkářském slovníku. V práci je navržen postup segmentace ...
 • Zpracování síťového provozu na velmi vysokých rychlostech 

  Cabal, Jakub
  Různá síťová zařízení vyžadují zpracování síťového provozu. Pro zpracování síťového provozu je většinou nutné extrahovat hlavičky jednotlivých protokolů obsažených v přijatých ethernetových rámcích. Zpracované hlavičky pak ...
 • Způsoby zapalování jiskřišť 

  Pekárek, Dominik
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...
 • Zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru. V teoretické části jsou popsány parametry prostorů se zvýšenými bezpečnostními riziky, pro tyto prostory jsou stanovena rizika ohrožení a opatření ...