Now showing items 1-1 of 1

  • Embedded zpracování videa pro dohledový systém 

    Árva, Gábor
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom embedded dohľadového systému, ktoré je implementované na Raspberry Pi 3 B zariadenie. Uvedený systém obsahuje algoritmy pre detekcie pohybu a detekcie objektov, ktoré sú realizované pomocou ...