Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce změn v digitálních obrazech 

    Dorazil, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou detekce změny v digitálních obrazech, které byly pořízeny v domácích podmínkách, obyčejnou integrovanou kamerou, ve dvou po sobě jdoucích okamžicích. Jsou zde prozkoumány všechny problémy, ...