Now showing items 1-1 of 1

  • Elektromagnetická analýza nadproudové spouště jističe 

    Mlynář, Zdeněk
    Použití jističů jako přístrojů sloužících k ochraně obvodu, zařízení, majetku a v neposlední řadě i osob je důležitou součástí výroby, přenosu a distribuce elektrické energie. To klade vysoké nároky na konstrukci jističe ...