Now showing items 1-1 of 1

  • Měření radioaktivního záření se záznamem geolokace 

    Bali-Jenčíková, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá rešerší radioaktivity, druhů radioaktivního záření a možnosti detekce záření. Jsou zde popsány druhy detektorů ionizujícího záření. Práce obsahuje popis a princip funkce GPS systému. Obsahem ...