Now showing items 1-7 of 7

 • Automatická klasifikace obrazů kolonií na Petriho miskách 

  Herodes, Jakub
  Práce se zabývá problematikou segmentace a klasifikace obrazů kolonií organismů kultivovaných na Petriho miskách. Je navržena segmentační metoda buněk a testovány různé klasifikační přístupy za účelem co nejvyšší spolehlivosti. ...
 • Detekce optického disku v sériích snímků z video oftalmoskopu 

  Čermák, Marek
  Tato práce je zaměřena na automatickou detekci optického disku v sítnicových obrazech. Je zde stručně popsána anatomie lidského oka, principy snímání očního pozadí a také přehled používaných metod pro detekci optického ...
 • Hodnocení viability kardiomyocytů 

  Kremličková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s vlastnostmi obrazových dat a principem jejich snímání. Dále literární rešerše metod zabývajících se segmentací obrazu v oblasti zpracování obrazů srdeční tkáně a v neposlední ...
 • Inspekční objektový senzor 

  Neradilková, Aneta
  Inspekční objektový senzor je zařízení, které se využívá převážně v oblasti automatizace výrobního procesu. Diplomová práce se zabývá zejména optickými inspekčními systémy, průzkumem a srovnáním výrobců těchto systémů v ...
 • Odstranění šumu z obrazů kalibračních vzorků získaných elektronovým mikroskopem 

  Holub, Zbyněk
  Tato Diplomová práce je zaměřena na odstranění šumu ze snímků získaných pomocí Transmisního elektronového mikroskopu. V práci jsou popsány principy digitalizace výsledných snímků a popis jednotlivých šumových složek, které ...
 • Přesné lícování obrazu kalibračních vzorků pro korekci geometrické distorze 

  Zemčíková, Petra
  Cílem předkládané diplomové práce je pomocí lícování obrazů přesně popsat distorzní pole pro následné odstranění geometrické distorze. Snímky zkreslené geometrickou distorzí pochází z prozařovacího elektronového mikroskopu. ...
 • Slepá dekonvoluce obrazů kalibračních vzorků z elektronového mikroskopu 

  Schlorová, Hana
  V posledních letech se metody slepé dekonvoluce rozšířily do celé řady technických a vědních oborů zejména, když nejsou již limitovány výpočetně. Techniky zpracování signálu založené na slepé dekonvoluci slibují možnosti ...