Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

    Hoferek, Martin
    Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...