Now showing items 1-11 of 11

 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Návrh a implementace systému pro kontrolu kompletnosti boxů 

  Filipský, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro kontrolu kompletnosti výrobků v přepravních boxech. Obsah práce lze rozdělit do několika částí. První část práce obsahuje seznámení s procesem výroby a zařízením, pro ...
 • Návrh, simulace a řízení robotického pracoviště pro bodové a kontinuální svařování 

  Holíček, Jozef
  Táto práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou výrobného procesu, ktorý pozostáva z niekoľkých stacionárnych robotov. Tento model výrobného procesu je vytvorený v programe Tecnomatix Process Simulate. V prvej kapitole je ...
 • Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu 

  Kubín, Jan
  Předmětem této diplomové práce je teoretický popis řízení kvality a trasování v diskrétní výrobě, jeho využití k vytvoření koncepce řízení, specifikace použitého hardwaru, popis komunikace mezi periferiemi a PLC a tvorbě ...
 • Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu 

  Marek, David
  Hlavním úkolem práce je praktické ověření ultrazvukové metody svařování pro tvorbu sáčků, u kterých je zvýšená pravděpodobnost zboží ve svaru. Většina práce se zabývá naprogramováním bloku pro celkovou obsluhu ultrazvukového ...
 • Řízení převíječky sádrokartonářské pásky (DWT) 

  Bis, Jan
  Tato práce se zabývá programováním průmyslového stroje převíječka DWT (drywall tape - sádrokartonářská páska). Převíječka převíjí a řeže sádrokartonářskou pásku na menší kotoučky, které se prodávají. První část obsahuje ...
 • Řízení tahových sekcí podélné řezačky 

  Růžička, Kamil
  Diplomová práce řeší řízení tahových sekcí odvíjení a navíjení na podélné řezačce obalového materiálu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou SOMA, která poskytla stroj pro testování a měření v práci popsaných ...
 • SCADA systém stanic pro kontrolu těsnosti 

  Rak, Jan
  Cílem této práce bylo vytvořit SCADA/HMI systém stanic pro kontrolu těsnosti. Tento software bude schopen komunikovat se stanicí přes OCP server, pomocí něhož bude stanici řídit a ukládat naměřená data. Za tímto účelem ...
 • Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 

  Ručka, Petr
  Tato diplomová práce na téma Spojitá/dávková výroba v prostředí Průmyslu 4.0 se zabývá softwary a principy, které jsou navrženy pro diskrétní výrobu a jejich aplikováním na spojitou a dávkovou výrobu. Nejprve byly popsány ...
 • Systémy MES/MOM v prostředí Industry 4.0 

  Tichý, Jan
  Diplomová práce „Systémy MES/MOM v prostředí Industry 4.0” se zabývá rozborem, analýzou, návrhem a realizací těchto systémů. Práce se nejdříve zaměřuje na rešerši Industry 4.0, kde jsou popsány jednotlivé části tohoto ...
 • Virtuální výroba 

  Benešl, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice Industry 4.0 se zaměřením na virtuální výrobu a její začlenění do výuky. Cílem práce je shrnout a popsat problematiku Industry 4.0 a vytvořit podklady potřebné pro návrh výuky virtuální ...