Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

    Pařík, David
    Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
  • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

    Pařík, David
    Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...