Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dynamických parametrů laserových vibrometrů 

    Pavloň, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem interferenčních metod měření výchylek a vibrací, rozebírá hlavní parazitní jevy určující dosažitelné rozlišení těmito metodami. V praktické části využívá množství měření ...