Now showing items 1-2 of 2

  • Popis a testování komunikačních protokolů normy IEC 60870-5-103 a 60870-5-104 

    Pekárek, Dominik
    Tato diplomová práce je zaměřena na testování komunikačních protokolů IEC 60870-5-103 a IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně popisuje základní principy, služby a možnosti obou komunikačních protokolů. Praktická ...
  • Způsoby zapalování jiskřišť 

    Pekárek, Dominik
    Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...