Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza tepelné spotřeby objektu 

  Houzar, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
 • Optimalizace životního cyklu transformátoru 110/22 kV 

  Suk, Jiří
  Cílem práce je popsat situaci v transformaci 110/22 kV v distribuční oblasti E.ON Východ. Dále popsat současnou praxi ve výměně transformátorů 110/22 kV a zmínit možnosti nahrazování strojů na konci životnosti vzhledem k ...
 • Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie 

  Dohnal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické ...
 • Využití akumulačních kapacit elektromobilu pro další aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou a možnostmi využití jejich uložené energie. Jsou zde popsány současné technologie akumulátorů, stejně jako představeny komerční řešení dané problematiky. V rámci práce je ...