Now showing items 1-3 of 3

 • Alternativní JPEG kodér/dekodér 

  Jirák, Jakub
  Kodek JPEG je v současné době nejrozšířenější obrázkový formát. Tato práce se zabývá navrhnutím a implementací alternativního JPEG kodeku využívajícího proximální algoritmy v kombinaci se zafixováním bodů z původního obrazu ...
 • Doporučení optimálního mířicího bodu při střelbě na terč 

  Mareček, Petr
  Tato práce se zabývá doporučením optimálního bodu při střelbě na terč. První část práce obsahuje teoretický rozbor, kde je popsána problematika pravděpodobnosti, rozdělení náhodných veličin a jejich významná rozdělení. V ...
 • Restaurace audiosignálů založená na řídkých reprezentacích 

  Záviška, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou audio clippingu a aplikací modelu řídkých reprezentací pro úlohu declippingu. Nejprve je popsána obecná teorie clippingu, na kterou navazuje stručný přehled stávajících metod a popis ...