Now showing items 1-5 of 5

 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • Optimální nasazení generátorů hypotéz pro detekci semaforů ve snímcích 

  Bajus, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá detekciou semafórov na snímkoch z kamery. Cieľom je nájsť vhodné nastavenie a kombináciu dostupných detektorov. V prvej časti práce je vysvetlený princíp funkcie použitých detektorov. Nasleduje ...
 • Převod notového zápisu do digitální formy 

  Vaško, Radim
  Diplomová práce specifikuje digitální metody optického rozpoznávání notového záznamu s podrobnou analýzou metod založených na odstranění notových linek a vytvoření testovacího programu, který automaticky převede obrázky ...
 • Řízení tahových sekcí podélné řezačky 

  Růžička, Kamil
  Diplomová práce řeší řízení tahových sekcí odvíjení a navíjení na podélné řezačce obalového materiálu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou SOMA, která poskytla stroj pro testování a měření v práci popsaných ...
 • SW pro ovládání klimatických zkoušek 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá ovládaním konkrétnej klimatickej komory používanej k rozličným klimatickým skúškam. Preto jej riešenie začína identifikáciou vlastností tejto klimatickej komory a základným návrhom jej riadenia. To ...