Now showing items 1-1 of 1

  • Restaurace audiosignálů založená na řídkých reprezentacích 

    Záviška, Pavel
    Diplomová práce se zabývá problematikou audio clippingu a aplikací modelu řídkých reprezentací pro úlohu declippingu. Nejprve je popsána obecná teorie clippingu, na kterou navazuje stručný přehled stávajících metod a popis ...