Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza realitního trhu pomocí informací na Internetu 

  Bulín, Martin
  Tato práce byla vytvořena jako pomocný nástroj pro odhad ceny nemovitostí porovnávací metodou, pro kterou je potřeba databáze nemovitostí. Tato databáze nemovitostí je vytvářena programem. Diplomová práce má za cíl vytvořit ...
 • Bezpečnostní hrozby internetu 

  Bolek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá vývojem systému, který slouží jako podpůrný nástroj pro zkvalitnění prevence kyberšikany. Realizovaný systém poskytuje kontinuální sběr a vyhodnocování informací o tom, kolik času uživatelé tráví ...
 • Fyzicky neklonovatelné funkce 

  Hegr, Vojtěch
  Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro ...
 • Správa podnikových datových sítí 

  Vaclík, Michal
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci infrastruktury datové sítě pro laboratoř zaměřenou na výuku síťových technologií na UTKO. Práce popisuje návrh a implementaci VLAN sítí, zavedení serverových komponent a metod ...
 • Zátěžový tester 

  Charvát, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zátěžovým testováním síťové infrastruktury. Cílem práce je návrh a realizace síťové sondy, která bude, ve formě zásuvného modulu do software JMeter, jedním z komponentů projektu zátěžového testeru. ...