Now showing items 1-2 of 2

  • Numerický model dýchání 

    Milanovic, Selena
    Evropská legislativa požaduje snížení počtu zvířat zapojených do laboratorních testů. Současně je známo velmi málo o sekundárních účincích plynných látek (např. Deodorantů, čisticích sprejů) používaných denně v každé ...
  • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

    Koubík, Martin
    Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...