Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza řídicích procedur v sítích EPS-IMS 

    Šubrt, Jan
    Diplomová práce je zaměřená na řídící procedury v síti EPS a IMS. Nejprve jsou popsány jednotlivé systémy EPS a IMS. V další části práce je probrána teorie řídích procedur v síti EPS, jako jsou inspekce rádiového prostředí, ...