Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

    Gerják, Rastislav
    V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...