Now showing items 1-2 of 2

  • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi 

    Szotkowski, Radek
    Tato diplomová práce pojednává o gelových polymerních elektrolytech vytvořených na bázi methylmethakrylátu s vybranými typy nanočástic. V práci jsou rozebrány i metody pro měření elektrochemických vlastností gelových ...
  • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

    Veselkova, Iuliia
    Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...