Now showing items 1-1 of 1

  • Měnič pro mobilní robot 

    Stavělík, Jiří
    Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...