Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání oděvu osob v obrazovém signálu 

    Mlýnková, Barbora
    Tato práce se zabývá detekcí oděvu v~obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a~kategorizuje. Dále se zabývá popisem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami a~kategoriemi znaků pro jejich zpracování. ...