Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro výpočet řečových příznaků popisující hypokinetickou dysartrii 

  Hynšt, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a zhotovením aplikace pro výpočet řečových parametrů u lidí trpící Parkinsonovou nemocí. Na začátku je obecně popsána Parkinsonova nemoc a Hypokinetická dysartrie a jak ovlivňuje řeč a parametry ...
 • Mobilní aplikace pro subjektivní měření kvality zážitku streamovaného videa 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá subjektivním měřením kvality zážitku ze streamovaného videa prostřednictvím mobilní aplikace. Po rozsáhlé analýze možností, jak uskutečnit subjektivní měření kvality zážitku, byla vytvořena mobilní ...
 • Mobilní aplikace pro šifrované volání 

  Jonáš, Jiří
  Práce se zabývá implementací aplikace bezpečného přenosu hlasového signálu v digitální podobě přes lokální datovou síť pro operační systém Android. Pro řízení hovoru je použit signalizační protokol SIP a pro přenos hlasových ...
 • Sémantické rozpoznávání komentářů na webu 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem semestrálního projektu je rozpoznávání komentářů na webových strán- kách. Teoretická část je zaměřena na umělou inteligenci, zejména se zde popisují klasi- fikátory. Praktická část se věnuje sestavení trénovací ...
 • Systém pro správu a monitoring PC 

  Kudláček, Marek
  Diplomová práce se zabývá systémem pro hromadnou správu a monitoring PC. Je zde uveden stručný popis nástrojů Puppet, Chef a Ansible, které tuto funkcionalitu umožňují. Celková problematika systému je řešena pomocí nástroje ...
 • Záznamník EKG dat 

  Hruškovský, Antonín
  Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého záznamu EKG signálu, který je v medicíně využíván pro sledování srdečních anomálií. V první části práce se autor věnuje vysvětlování obecných pojmů. Vysvětluje metody ...