Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby zapalování jiskřišť 

    Pekárek, Dominik
    Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...