Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě 

    Michálek, Tomáš
    Práce se zaměřuje na úvod do problematiky bezdrátových senzorových sítí a přibližuje čtenáři jednotlivé aspekty při řešení problémů v těchto sítích. Práce se blíže zaměřuje na energetickou náročnost při komunikaci mezi ...